แนะแนวการศึกษาเรียนต่อในมหาวิทยาลัย

MESLS มีข้อตกลงกับมหาวิทยาลัยในอเมริกาแบบมีเงื่อนไขพิเศษนักเรียนMESLS ที่มีผลการเรียนดีจะได้รับ จดหมายรับรองจากอาจาร์ยที่ MESLS เพื่อเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัยโดยสามารถยกเว้นการส่งคะแนน TOEFL ที่เป็นทางการได้

PartnerUniversityMapนักเรียนที่ผ่านคุณสมบัติและกำลังศึกษาในโปรแกรมระดับสูงที่ MESLS สามารถที่จะสมัครเข้าเรียนเป็นนักเรียนพิเศษกับทาง University of Wisconsin-Madison และเรียน ESL กับทาง MESLS พร้อมกันไป  ทั้งนี้นักเรียนในโปรแกรมระดับสูงสามารถสมัครเข้าเรียนกับทาง Edgewood College ที่อยู่ในเมือง Madison แล้วถ้านักเรียนสามารถทำคะแนนได้ดีในวิชาที่ลงเรียนสามารถที่จะสมัครเป็นนักเรียนแบบ Full Time กับ Edgewood College ได้เช่นกัน