Akademik Takvim

MESLS yılda altı sömestr sunmaktadır. Her sömestr yedi hafta sürer. Bu öğrencilere iki ay boyunca çalışmaları ya da bir defada birkaç sömestr boyunca devam etmeleri için esneklik sağlar.

MESLS’nin sınıfları küçüktür; 12 öğrenci sınırı ve ortalama 7:1 öğrenci-öğretmen oranı vardır. Küçük sınıf mevcudu MESLS öğretim görevlilerine öğrencilerle birebir ilgilenebilme imkanı sağlar.

Spring I: March Session 2017

Instruction begins:
March 2 (Thursday)

Last class day:
April 20 (Friday)

Exams:
April 18-20