İngilizce öğrenin

MESLS yılda altı sömestr sunmaktadır. Her sömestr yedi hafta sürer. Bu öğrencilere iki ay boyunca çalışmaları ya da bir defada birkaç sömestr boyunca devam etmeleri için esneklik sağlar.

MESLS’nin sınıfları küçüktür; 12 öğrenci sınırı ve ortalama 7:1 öğrenci-öğretmen oranı vardır. Küçük sınıf mevcudu MESLS öğretim görevlilerine öğrencilerle birebir ilgilenebilme imkanı sağlar. buraya tıklayınız takvimi aşağıda gösterilmiştir.