วีซ่า

รัฐบาลอเมริกามีกฎว่าผู้ที่ถือวีซ่านักเรียน(F-1วีซ่า) ต้องเรียนเต็มเวลา อย่างน้อยสามวิชา ประมาณ20ชั่วโมงต่ออาทิตย์

 1. กรอกใบสมัครให้ครบถ้วนสมบูรณ์  โดยสามารถกรอกใบสมัครออนไลน์ หรือ คลิกตรงนี้ เพื่อพิมพ์ pdf ได้
 2. ค่าใช้จ่ายในการสมัคร 100 เหรียญสหรัฐ
 3. เอกสารหลักฐานทางด้านการเงินของผู้สมัคร ( Financial guarantee) ที่ออกโดยธนาคาร หรือ หนังสือสนับสนุนค่าใช้จ่ายพร้อมจดหมายรับรอง จากผู้ปกครอง หรือหนังสือรับรองทุนการศึกษา จากสถาบันที่ให้ทุนการศึกษา
 4. เมื่อทางโรงเรียนตอบรับแล้วจะส่ง I-20ให้ (ค่าไปรษณีย์ด่วนพิเศษ 70 เหรียญสหรัฐ  ผู้รับจะได้รับเอกสารภายใน 3-5 วันทำการ จัดส่งโดยด่วน๗
 5. จากนั้นคุณต้องไปสถานทูตอเมริกาสมัครขอวีซ่านักเรียน (F-1 Visa) คุณต้องเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้
  1. สำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) ของผู้สมัคร
  2. รูปถ่ายอายุไม่เกิน6เดือน
  3. MESLS’ I-20
  4. เอกสารหลักฐานทางด้านการเงิน
  5. เอกสารหลักฐานว่าจะกลับมาประเทศไทยหลังจากเรียนจบ
  6. เอกสารหลักฐานว่าจะไปเรียนจริงๆ
  7. แผนการศึกษาค่อในอนาคต

  สามารถคลิกดูรายละเอียดของสถานทูตอเมริกาได้ คลิกตรงนี้