ประกัน

ทางสถานทูตอเมริกาและด่านตรวจคนเข้าเมือง(USCIS)จะมีกฎให้วีซ่านักเรียนและครอบครัวผู้ติดตามมีประกันสุขภาพ ที่ MESLSก็มีประกันให้ ถ้านักเรียนอยากจะซื้อของโรงเรียนก็ได้ ราคาประมาณ

75 เหรียญสหรัฐต่อเดือน ค่าประกันต้องจ่ายภายในวันที่2 ของวันเปิดเทอม

นักเรียนจะได้รับประกันเมื่อชำระเงิน

ขอรายละเอียดได้ที่ออฟฟิต