ขั้นตอนการสมัครเรียน

 1. กรอกใบสมัครให้ครบถ้วนสมบูรณ์  โดยสามารถกรอกใบสมัครออนไลน์ หรือ คลิกตรงนี้ เพื่อพิมพ์ pdf ได้
 2. ค่าใช้จ่ายในการสมัคร 100 เหรียญสหรัฐ
 3. เอกสาร หลักฐานทางด้านการเงินของผู้สมัคร ( Financial guarantee) ที่ออกโดยธนาคาร หรือ หนังสือสนับสนุนค่าใช้จ่ายพร้อมจดหมายรับรอง จากผู้ปกครอง หรือหนังสือรับรองทุนการศึกษา จากสถาบันที่ให้ทุนการศึกษา
 4. เมื่อทางโรงเรียนตอบรับแล้วจะส่ง I-20ให้ (ค่าไปรษณีย์ด่วนพิเศษ 70 เหรียญสหรัฐ  ผู้รับจะได้รับเอกสารภายใน 3-5 วันทำการ จัดส่งโดยด่วน
 5. จากนั้นคุณต้องไปสถานทูตอเมริกาสมัครขอวีซ่านักเรียน (F-1 Visa) คุณต้องเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้
  1. สำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) ของผู้สมัคร
  2. รูปถ่ายอายุไม่เกิน6เดือน
  3. MESLS’ I-20
  4. เอกสารหลักฐานทางด้านการเงิน
  5. เอกสารหลักฐานว่าจะกลับมาประเทศไทยหลังจากเรียนจบ
  6. เอกสารหลักฐานว่าจะไปเรียนจริงๆ
  7. แผนการศึกษาค่อในอนาคต

สามารถคลิกดูรายละเอียดของสถานทูตอเมริกาได้ คลิกตรงนี้

 

 

 

 

Application

 • Please complete the following application, being as accurate as possible. Please type all text in English. If you do not type in English, the form will not work.
 • Please indicate your present knowledge of English.
 • If you have taken the Test of English as a Foreign Language (TOEFL) or the Michigan Test of English Language Proficiency (MTELP), indicate your score:
 • If you require an I-20 form for a non-immigrant student visa, please provide the following information. Note: YOUR I-20 FORM CANNOT BE ISSUED UNTIL WE RECEIVE FINANCIAL DOCUMENTATION AND A $100 ONE-TIME APPLICATION FEE.
 • Dependent spouse and children of the student who are seeking entry to the U.S.
 • Next 1 / 2

Verification

 • 2 / 2