ปรัชญาการและนโยบาย

สถาบันสอนภาษา MESLS ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1995 เพื่อตอบสนองความต้องการของบุคคลที่ไม่ได้มี ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก คณะอาจารย์ของMESLSมีคุณภาพและประสบการณ์ในการสอน นักเรียนต่างชาติ ในบรรยากาศที่เป็นกันเองที่สามารถช่วยให้นักเรียนทุกคนได้มีการพัฒนา และเสริมสร้างความเข้าใจ ในการใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี ทั้งทางด้านการศึกษา วิชาชีพ และการดำรงชีวิตในสังคมให้มีประสิทธิภาพ

 

ปรัชญาการและนโยบายคือ

  • คัดสรรบุคลากรที่มีความชำนาญทางด้านการสอนให้แก่นักเรียนทุกคน
  • มุ่งมั่นและส่งเสริมมาตรฐานที่สูง เพื่อความสำเร็จของนักเรียน และอาจารย์ทุกคน
  • สอนโดยการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย และวิธีการสอนที่หลากหลาย เพื่อให้เหมาะสมแก่การเรียนรู้ของ นักเรียนนานาชาติ
  • เสริมสร้างบรรยากาศที่สะดวกสบายเพื่อให้เหมาะกับการเรียน และการเข้าสังคม
  • ให้คำปรึกษาที่ดีแก่นักเรียนทุกคน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเรียนภาษาอังกฤษ การศึกษาต่อ ปัญหาส่วนตัวหรือคำแนะนำเกี่ยวกับ กฎของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองของประเทศสหรัฐ
  • ส่งเสริมการสื่อสารของทุกๆ ภาษาทั่วโลก และวัฒนธรรมต่างๆ เพื่อใน การพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ของนักเรียน
  • มีการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรตลอดเวลา