ค่าเล่าเรียน

ดูใบตัวอย่างค่าใช้จ่าย

สามารถจ่ายค่าเล่าเรียนได้ดังนี้

  1. เช็คหรือดาฟ
  2. วีซ่าหรือมาสเตอร์การ์ด
  3. โอนเงินผ่านทางธนาคาร

อีเมล์ถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ apply@mesls.edu

ค่าเทอมต่อเจ็ดอาทิตย์ : 2,325 เหรียญสหรัฐ

ค่าสมัคร : 100 เหรียญสหรัฐ

ค่าเทอมต่อเจ็ดอาทิตย์ราคา2,325 เหรียญสหรัฐ และ ค่าสมัคร 100 เหรียญสหรัฐ (ไม่สามารถขอคืนเงินได้)

ถ้าเรียนแบบน้อยกว่ายี่สิบชั่วโมง ซื่งไม่ใช้วีซ่านักเรียน สามารถติดต่อสอบถามราคาได้

MESLSไม่การผ่อนชำระจ่าย