วิชาหลัก

หลักสูตรของเราจะเน้นทางด้าน การพูดและไวยกรณ์ การอ่านและการเขียน การพูดและการฟัง คำศัพท์และการใช้ภาษาที่ถูกต้อง

MESLS มีหกระดับ 101 (ขั้นเบื้องต้น) 102 (ขั้นเบื้องต้นสูง) 201 (ขั้นปานกลาง) 202 (ขั้นปานกลางสูง) 301 (ขั้นสูง) และ 302 (ขั้นสูงสุด). นักเรียนจะต้องสอบวัดระดับภาษาอังกฤษในวันแรกของการปฐมนิเทศน์ เพื่อจะได้ทราบระดับภาษาอังกฤษของนักเรียนจะเน้นการเรียนการสอนได้ถูกต้อง

101-102

การพูดและไวยกรณ์: ทบทวนพื้นฐานการเรียงวางลำดับก่อนหลังของคำและคำกริยา เรียนรู้เพิ่มความรู้คำศัพท์เพื่อใช้ได้คล่องแคล่ว มีการเล่นเกมส์ ฝึกหัดถามคำถาม และการใช้คำคุณศัพท์ คำกริยาวิเศษณ์ คำนำหน้าคำนาม คำปริมาณ

การอ่านและการเขียน: ปรับปรุงความเข้าใจของข้อความง่ายๆ เพิ่มความรู้ทางด้านคำศัพท์และการเขียนเรียงความ จมหมายด้วยใจความหลักประกอบด้วยการใช้ประโยคช่วย ปรับปรุงความรู้ในการสร้างโครงประโยคภาษาอังกฤษอย่างถูกต้อง

การพูดและการฟัง: เข้าใจและใช้ภาษาอังกฤษในการสนทนาขั้นพื้นฐาน ทบทวนไวยากรณ์และคำศัพท์และฝึกสำเนียงการออกเสียง

201-202

การพูดและไวยกรณ์: เพิ่มความรู้คำกริยา gerunds infinitives modals และคำบุรพบท ปรับปรุงการใช้ภาษาอย่างความถูกต้อง คล่องแคล่วร่วมด้วยกิจกรรมที่สนุกสนาน

การอ่านและการเขียน: เพิ่มความสามารถในการอ่านและทำความเข้าใจข้อความหลายๆหัวข้อที่คุณจะเรียนรู้วิธีการใหม่ๆ เพื่อการแสดงความคิดของคุณ ปรับปรุงการเขียนประโยค การเรียงความ เพื่อสามารถเขียนเรียงความสั้นๆได้พัฒนาการเขียนเรียงความและพัฒนาทักษะแก้ไขเรียงความให้ดีขึ้น

การพูดและการฟัง: เพิ่มความสามารถในการพูดอย่างชัดเจนและเข้าใจการสนทนาในชีวิตประจำวันง่ายขึ้น เรียนรู้คำแสลง สำนวนต่างๆ เพื่อพูดตอบได้รวดเร็ว สามารถแสดงความคิดของคุณแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ปรับปรุงและเพิ่มความรู้ทางไวยกรณ์ คำศัพท์ต่างๆ

301-302

การพูดและไวยกรณ์: เน้นและศึกษาประโยคซับซ้อนการใช้ relative clauses passive voice รวมทั้ง gerunds infinitives คำคุณศัพท์และคำกริยาวิเศษณ์และmodals แสดงความคิดของคุณได้อย่างเต็มที่และถูกต้องในการพูดและการเขียน

การอ่านและการเขียน: การอ่านและการหารือเกี่ยวกับความรู้ทั่วๆไป เพิ่มความรู้คำศัพท์ต่างๆ เขียนรายงาน เอกสารทางวิชาการรวมถึงรายงานการวิเคราะห์และสังเคราะห์เพื่อช่วยในการเขียนของคุณ

การพูดและการฟัง: เพิ่มความสามารถในการสื่อสารได้ดีในทุกสถานการณ์ ทุกๆวัน ทางด้านสังคมและวิชาการ ช่วยเพิ่มความมั่นใจของคุณทางด้านคำศัพท์และไวยากรณ์ การฟังสนทนา ข่าว และการบรรยายทางวิชาการ