ประกาศนียบัตร

เมื่อนักเรียนเรียนจบทุกเจ็ดอาทิตย์จะได้รับประกาศนียบัตร