ปฏิทินการเรียน

MESLS มีหกเทอมต่อปี แต่ละเทอมจะมีเจ็ดอาทิตย์ นักเรียนจะสามารถเลือกเรียนได้ตามฤดูทุกๆสองเดือน

ห้องเรียนของMESLSไม่ใหญ่มาก ห้องหนื่งมีนักเรียนไม่เกินสิบสองคนโดยเฉลี่ยแล้วห้องหนื่งจะมีนักเรียนประมาณเจ็ดคนต่ออาจารย์หนื่งคนซื่งจะเปิดโอกาสให้อาจารย์สอนนักเรียนได้เต็มที่ ดูปฏิทินการเรียนได้ตามข้างล่างนี้

Spring I: March Session 2017

Instruction begins:
March 2 (Thursday)

Last class day:
April 20 (Friday)

Exams:
April 18-20