เรียนภาษาอังกฤษ

MESLS มีหกเทอมต่อปี แต่ละเทอมจะมีเจ็ดอาทิตย์ นักเรียนจะสามารถเลือกเรียนได้ตามฤดูทุกๆสองเดือน

ห้องเรียนของMESLSไม่ใหญ่มาก ห้องหนื่งมีนักเรียนไม่เกินสิบสองคนโดยเฉลี่ยแล้วห้องหนื่งจะมีนักเรียนประมาณเจ็ดคนต่ออาจารย์หนื่งคนซื่งจะเปิดโอกาสให้อาจารย์สอนนักเรียนได้เต็มที่ ดูปฏิทินการเรียนที่นี้